סרטוני הדגמה

רכב טכנאי שירות עם מגירות

דוכנים/ביתני מכירה ניידים

רכב טכנאי שירות עם מדפים

רכב שירות מוסך נייד

רכב טכנאי שירותי דרך

מגירות ענק לרכב פתוח

מידוף רכב גינון ופתרונות תלייה