הצהרת נגישות

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו על פי המלצות התקן הישראלי 5568 לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ובכפוף למסמך  WCAG2.0 הבינלאומי בדבר הנגשת אתרים.

הבדיקות נבחנו לתאימות גבוה ביותר עבור דפדפני Firefox ו-  Chrome.

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים Enter ו- Esc  ליציאה מתפריטים וחלונות.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים בשימוש בטלפון הסלולארי.

באתר מוטמע תוסף הנגישות ENABLE המעניק כלים למשתמש להתאמת האתר על פי צרכיו. יש ללחוץ על האייקון שבתחתית העמוד בכדי שיפתח תפריט הכלים.

האתר נבדק לתאימות לתקן הישראלי ולתקנים בנלאומיים נוספים בעזרת מספר כלי ביקורת עם זאת ייתכן ולא זוהו כל החריגות. אנו מבצעים ביקורות תקופתיות על מנת לזהותן. באם התגלתה חריגה ניתן לפנות אלינו עם פרטיה למייל accessibility@rehasim.co.il על מנת שנביא לפתרונה.