מפרט טכני למסוע בלוני גז

המסוע לבלוני גז תיקניים בנוי ממגירה באורך הרצוי המכילה בלונים בכמות הדרושה – עד 6 בלונים לגז מזגנים תיקני.

המגירה נעה על 4 מסילות מוסבות- שתיים בכל צד- המקובעות לדופן פלדה מגולוונת המקובעת למשטח הרכב הנושא.

המסילות שאורכן עד 110 ס”מ יוכלו לשאת מטען במשקל 90 ק”ג, ואילו מסילות מעל אורך זה יוכלו לקבל משקל של 180 ק”ג למסוע.
הפתיחה של מסוע גז הינה 100% מאורכו.

האורך המכסימלי של מסוע גז עומד על 170 ס”מ, והאורך המינימלי עומד על 50 ס”מ, כל מידה בין אורכים אלה הינה אפשרית לייצור.

משך הכנת המוצר עומד על 90 דקות.