מפרט טכני לרכב קירור

מפרט זה נועד לרכבי קירור במשא-אחוד, להבדיל ממשא בלתי אחוד אשר לגביו קיים מפרט אחר.

רצפת הרכב
על הרצפה תונח שכבת פוליסטירן בעובי 30 מ”מ ובמשקל 30 ק”ג/מ”ק. ההנחה תהיה רציפה וללא מרווחים בין הלוחות. בשולי הרצפה ובמרכזה יבוצעו חיזוקים מעץ בגובה זהה שיבטיחו את הכניסות לרכב מבלאי מואץ.
הרצפה תותאם לכל ההיקף באמצעות התאמת חלקי הפוליסטירן למבנה הרכב. במקומות עם גישה קשה לביצוע, תבוצע התזת פוליאוריטן לגישור ולמניעת גשרי חום.
על הפוליסטירן יונח ברציפות לוח מבירצ’ ימי בעובי 9 מ”מ או 12 מ”מ, בהתאמה למבנה הרכב. שתי השכבות יקובעו לרצפת הרכב באמצעות ברגים שקועים ומגולוונים.
לפי הזמנה מיוחדת ניתן לקבל חיפוי אלומיניום מרוג יהלום או 5 קווים,על שכבת הבירצ’ במפרט שיוסכם עם המזמין.
בכל הכניסות לרכב יותקנו זויות אלומיניום המקובעות באמצעות ברגים שקועים ומגולוונים להגנה על סף הרכב המהווים גם סיומת נאה לשולי הרצפה.

קירות ותקרת הרכב
על הקירות והתקרה יורכבו לוחות פוליסטירן בעובי 30 מ”מ ובמשקל 30 ק”ג/מ”ק. ההנחה תהיה רציפה וללא מרווחים. כל הקירות והעמודים ימולאו בפוליאוריטן מוקצף במשקל 30 ק”ג/מ”ק. כך שתהיה רציפות מלאה בין החומרים. בהתאם למפרט מיוחד ניתן לקבל עובי פוליסטירן של 50 מ”מ, 60, 80 או 100 מ”מ.
על הקירות והתקרה יורכבו לוחות מבירצ’ ימי בעובי 6.5 מ”מ עם חיפוי בפורמאיקה אינטגרלית בגוון חום ובהתאמה לשיפועי הרכב, במקומות בהם עובי הבידוד לא יאפשר חיבור ישיר לקורות הרכב, תבוצע הגבהה בפרופילי עץ ולוחות הבירצ’ יקובעו אליהם.
הלוחות יקובעו לשלדת הרכב במסמרות אלומיניום ובברגים מגולוונים.
במפרט מיוחד ניתן לקבל ברגים מנירוסטה שקועים אף הם.
דלתות ההזזה ברכב יבודדו בהתאם לנדרש עד למגבלת העובי האפשרית לפתיחה נאותה שלהן.
בתי הגלגלים יחופו בבידוד כנ”ל ובלוחות בירצ’ בגוון חום.
כל הפתחים הנדרשים ברצפה, בקירות ובגג יעובדו בכדי לאפשר גישה נוחה אליהם כגון: ידיות לדלתות, גופי תאורה פנימית, נורות חיצוניות או עוגנים קיימים.
במידת הנדרש יבוצע פתח לחלון במחיצת הנהג.
ניתן להזמין פסי עיגון מפלדה מגולוונת לאורך הקירות.
ניתן לבצע שרוול בקוטר 70 מ”מ לצורך העברת צנרת גז ליחידת הקרור- בהזמנה נפרדת.